اهم فعالیت‌های مشاوره در پایه دهم

1- برگزاری جلسات توجیهی برای والدین به همراه دانش آموزان بصورت گروهی قبل از شروع کلاسهای تابستانی

2- برگزاری آزمون تعیین سطح در دروس تخصصی ( ریاضی ، فیزیک و شیمی ) پس از ثبت نام قطعی برای برنامه ریزی مناسب و کلاسبندی در تابستان

3- برگزاری کلاس های پیش نیاز به مدت 2 هفته برای آندسته از دانش آموزانی که در پایه نهم ضعف درسی دارند بر اساس نتیجه آزمون تعیین سطح قبل از شروع کلاس های رسمی در تابستان

4- برگزاری کلاسهای تابستان به مدت حداقل 4 هفته و آموزش دروس تخصصی به همراه فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و پرورشی

5- برگزاری 4 جلسه مشاوره گروهی برای دانش آموزان به تفکیک رشته و کلاس در طول دوره تابستان

6- برگزاری حداقل یک جلسه مشاوره فردی با هر دانش آموز در کنار پدر و مادرش با تعیین وقت قبلی تا قبل از شروع کلاس های مهر ماه جهت آشنایی بیشتر و توجیه لازم نسبت به سبک کار دبیرستان

7-برگزاری نشست دبیران محترم و خانواده ها در مهر ماه جهت هماهنگی بیشتر بین دبیران و والدین در امور آموزشی

8- برگزاری نشست های عمومی برای والدین در هر نیمسال حداقل 2 بار جهت آگاهی و هماهنگی بیشتر

9- تهیه و تنظیم دفتر راهبردی در 25 صفحه شامل برنامه هفتگی ، تاریخ آزمونهای ماهانه و ادواری و کلیه اطلاعات مورد نیاز خانواده ها نسبت به برنامه سال تحصیلی در دبیرستان جهت استفاده خانواده ها

10- تهیه و تنظیم دفتر دبیران با محتوای برنامه آزمونهای ماهانه ، بودجه بندی تدریس در سال تحصیلی و کلیه اطلاعات مورد نیاز دبیران محترم جهت استفاده کادر آموزشی دبیرستان

11- برگزاری آزمونهای ماهانه و 5 دوره آزمون ادواری و صدور کارنامه تحلیل برای هر آزمون جهت آگاهی دانش آموزان و خانوادهایشان

12- برگزاری کلاسهای فوق برنامه شامل کلاسهای پیشرفته و تقویتی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ( 2 روز ) از ساعت 15 الی 18 بعدازظهر با نظارت دبیران و مشاورین پایه دهم جهت تقویت و پیشرفت بیشتر درسی دانش آموزان 13- برگزاری مشاوره فردی میانگین ماهی یک بار با حضور پدر و مادر و دانش آموز جهت بررسی عملکرد درسی دانش آموز و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشرفت بهتر

3 ماه قبل