جمع بندی کوتاه از کارکردهای دفتر مشاوره و روانشناسی مجتمع آموزشی کمال در سال تحصیلی 1401-1400

مقدمه

توصیف،ترسیم ، بررسی و تجزیه و تحلیل کارکردها و کنش های متعدد و مختلف موجود بخش های تشکیل دهنده ی هر سازمان ، با هدف شناخت نقاط قدرت و ضعف و آسیب های احتمالی و تهدیدکننده ی پویایی آن، امروزه لازمه ی حرکت در مسیر بالندگی و حیات رضایت بخش آن سازمان تلقی می شود.

با این نگاه ،در اینجا مجموعه کارکردها و خدماتی که توسط دفتر مشاوره و روانشناسی مجتمع آموزشی کمال در سال تحصیلی 1401- 1400 به دانش آموزان توانمند،خانواده های گرامی و در ارتباط با سایر بخش ها و عناصرکوشا و توانای مجموعه ارائه گردیده به صورتی فشرده و کوتاه مورد اشاره قرار می گیرد و از مدیریت محترم و تمامی اعضای گران قدر شورای راهبردی دبیرستان انتظار داریم که ما را در تعالی بخشیدن افزون تر خدمات و فعالیت ها ،یاری نمایند.

برای شناخت و بررسی بهتر کارکردها و خدمات ارائه شده ی دفتر مشاوره و روانشناسی ،ابتدا اهداف تعیین و تعریف شده ی این دفتر ،جهت یادآوری ،بیان می شود.

اهداف دفتر مشاوره و روانشناسی بالینی

هدف اصلی از ارائه مشاوره و خدمات روانشناختی ، کمک به فرد برای شناخت مشکلات و راه حل آنها

، تسهیل رشد شخصی و روانی فرد به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است . به طور کلی

اهداف این دفتر عبارت اند از :

1. کمک به اصلاح و تغییر رفتار مراجع

2. بهبود کارایی شخصی مراجع

3. کمک به حل مشکلات موقعیتی

4.تأمین سلامت مثبت روانی

5. کمک به تصمیم گیری مناسب و بالنده

6. توسعه روابط متقابل و انسانی با دیگران

7. توانمند سازی فرد در مقابله با آسیب های روانی و اجتماعی

8. آموزش مهارت هایی نظیر مهارت خودآگاهی ، مهارت حل مسئله ، مهارت مدیریت استرس و …

9. ارتقاء توانمندی های ذهنی و روانی فرد

10. تقویت تفکر و نگرش سازنده و مثبت به عنوان زیر بنای تعالی و رشد

برخی از مهم ترین کارکردهای دفترمشاوره و روانشناسی مجتمع آموزشی کمال

الف – پژوهش و آموزش

1.آموزش مباحث مدیریت استراتژیک و ارائه برای مشاوران پایه طی چهار جلسه (این مباحث زمینه ای برای برنامه تحولی دبیرستان فراهم نمود.

2.موضوع پژوهشی هیجانات ،ریشه ی دردها و روش درمان ها با هدف اولویت دادن به موضوعات روانشناختی و انگیزشی هیجانی در آموزش دانش آموزان و روش فرزند پروری خانواده ها

گروه های هدف عبارتند از :

*گروه مشاورین پایه : طی 8 جلسه به صورت کارگاهی برگزار شد.

*گروه دبیران : در پایه های نوبت اول ،پایه یازدهم و دوازدهم هر کدام طی دو جلسه به صورت مجازی و پرسش و پاسخ ارائه گردید.

*اولیاء دانش آموزان : که برای دوره ی اول و پایه یازدهم در چهار جلسه به صورت مجازی و پرسش و پاسخ ارائه شد.

3.اهم عناوین و موضوعات مطروحه عبارتند از :

هیجان شناسی،مهارت های هیجانی،خودآگاهی و هیجان،بینش و هیجان،هویت و هیجان،حافظه و هیجان،مسولیت پذیری و هیجان،خویشتن داری و هیجان،غرقه شدن یا نهایت استفاده از هیجان،اختلالات دوران رشد و هیجانات،روش های هیجانی در اصلاح و درمان ، یادگیری

4.بررسی،تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش مکتوب کارکردهای شش ماهه ی نخست سال تحصیلی مشاوران دور اول دبیرستان

5.بررسی،تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش مکتوب کارکردهای مشاوران دور دوم بیرستان

6.بررسی منشور مشاوره ی دور اول دبیرستان

7.تنظیم و ارائه ی گزارش های کتبی و شفاهی مراجعان مشاوره ای به مشاوران پایه های مربوط

8.بررسی و تحلیل نتایج امتحانات ماهانه و پایانی نوبت اول دور دوم با هدف شناخت شرایط تحصیلی دانش آموزان

ب- جلسات مشاوره

1.در مجموع مشاوره های فردی و خانوادگی برای 129 نفر در 326 جلسه انجام پذیرفته است.

(آمار تفکیکی مراجعان مشاوره ای به تفکیک پایه های مختف دور اول و دوم دبیرستان در جدول پیوست ارائه شده است.)

2.ارجاع مراجعان از طریق ،مشاوران محترم پایه ها ،معاونان گرامی و یا مراجعه مستقیم خود مراجعان صورت گرفته است.

دسته بندی مشکلات طرح شده در مشاوره های مراجعان

عمده ی مشکلات ، نگرانی ها و به طور کلی مطالبی که در جلسات مشاوره ای توسط مراجعان طرح ، بررسی و ارائه راه کار شده را می توان در سه بخش دسته بندی نمود :

1.مسائل درسی : شامل کمبود و یا فقدان انگیزه درس خواندن دانش آموزان،اختلالات یادگیری،عدم تمرکز

2.فضای مجازی : شامل بازی های آن لاین،استفاده بیش از اندازه و غیر قابل کنترل دانش آموزان از این فضا

3.مسائل رفتاری : شامل اضطراب،استرس،افسردگی،وسواس ،پرخاشگری،درون گرایی،نافرمانی،ناامیدی

** کلیه آمار ارائه شده در بالا تا تاریخ 22 تیرماه 1401می باشد.

برخی از راهبردهای حل مساله ی مراجعان

پس از بررسی دقیق و همه جانبه مساله و مشکل مراجع و اطمینان از کسب شناخت کافی ، عمدتا راه کارها و راهبردهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است :

1.تبیین شرایط ویژه دوران کرونا و تاثیر گذازی این شرایط بر رفتارهای تحصیلی و فردی دانش آموزان

2.تبیین ویژگی های آموزش های آن لاین و تاثیر گذاری آن بر روند یادگیری دانش آموزان

3.تبیین برخی از ویژگی های دوران بلوغ و نوجوانی و تاثیر آن در بروز رفتارها

4.تبیین بخش هایی از نظریه های روانشناختی مرتبط با مساله ی مراجع، به عنوان پشتوانه علمی موضوع مورد مشاوره

5. همدلی و پذیرش مراجع  (از طریق پرهیز از ارزیابی و داوری نسبت به مراجع)

6. کمک به برون ریزی و تخلیه روانی ( از طریق گوش دادن فعال)

7.عمومیت سازی مساله ی مراجع

8.خودافشایی

9. برجسته سازی

10. هدایت مراجع به سمت تشخیص و شناخت علل و عوامل مساله ی موجود

11. هدایت مراجع به سمت ایجاد بصیرت و بینش در حوزه ی آگاهی او

12.انگیزه بخشی ، تقویت روانی و امید افزایی

13.تقویت و ایجاد نگرش مثبت در مراجع

14.خانواده درمانی

15.رشد مسئولیت پذیری مراجع

16.تبیین شرایط تغییر و بهبود

17.تعیین تکالیف رفتاری و شناختی اجرایی برای اصلاح و تغییرات لازم مورد نیاز با مشارکت مستقیم مراجع

18.استفاده از رویکردهای درمانی ((شناختی)) ،((رفتاری))، ((رفتاری – شناختی))،((تحلیل روانی)) ،((انسان گرایی)) ،گشتالت گرایی، حل مساله  ،طرحواره درمانی و برخی دیگر از رویکردهای درمانی برای رفع نابهنجاری ها و اختلالات رفتاری مراجعان

ج – کانال تلگرام دفتر مشاوره و روانشناسی مجتمع آموزشی کمال

دفتر مشاوره و روانشناسی مجتمع ، برای افزایش دانش نظری و کاربردی در حوزه ی

روانشناسی علمی و امروزین اعضای محترم خانواده بزرگ خود و نیز استفاده از دیدگاه ها

، پیشنهاد ها ، پرسش ها ، نیاز ها و … آنها ، کانال تلگرام خود را با همین نام راه اندازی

نمود. در این کانال با توجه به نیاز سنجی از دانش آموزان و والدین گرامی و

همکاران فرهیخته مجتمع ، سعی می شود با رعایت اختصار مبرم ترین موضوعات

روانشناسی را به گونه ی نوشتاری ، شنیداری و دیداری و با سویه ی تقویت نگرش های

مثبت ، اطلاع رسانی شود . برخی از محور های ارائه مطالب کانال عبارتند از :

1.طرح سلسله وار یک موضوع مهم روانشناسی

2.ارائه مطالب متناسب با مناسبت ها و موقعیتهای مورد نیاز روزانه و هفتگی                                                                           

3.تراکتها و ویدئوهای کوتاه انگیزشی و روانشناختی

4. معرفی کتاب و نشریات روانشناسی (25عنوان کتاب)

5.طرح پرسش های چالش برانگیز و استفاده از تجارب موفق اعضاء

6. مطالب متنوع در حوزه ی روانشناسی کاربردی

7.  آمار مطالب گذاشته شده در کانال  :

– تعداد 16موضوع دنباله دار و در مجموع در 214 بخش

این موضوعات به ترتیب عبارتند از : مهارتهای زندگی،خطاهای شناختی،یادگیری،نوجوانی و بلوغ،بهداشت روانی،خودباوری،تفاوت های فردی، اضطراب ،امتحانات،ذهن آگاهی،رقابت های آسیب زا،سبک زندگی،شخصیت،کنترل هیجانات،کمال گرایی و تمرکز

– طراحی پرسش های چهار گزینه ای آن لاین پیرامون جمع بندی و مرور مطالب هر یک از موضوعات روانشناسی دنباله دار در کانال : 48 پرسش چهار گزینه ای

– گذاشتن مطالب گوناگون روانشناسی در قالب تراکت،گیف،ویدئوهای کوتاه و … : 1666 مورد

* نشانی کانال تلگرامی مشاوره و روان شناسی مجتمع آموزشی کمال :

http://t.me/ravanshenasi_kamal

د- سایر فعالیت ها

1.تهیه و نصب تراکت های انگیزشی و روانشناختی در تابلوها

2.برگزاری و نشست با مشاوران پایه های مختلف برای بررسی مسائل جاری هر پایه

3.سخنرانی در جلسات آنلاین اولیاء و دانش آموزان تعدادی از پایه ها

4.شرکت در جلسات متعدد مدیریت محترم و شورای راهبردی دبیرستان

5.ترسیم و تکثیر جداول و نمون برگ های مورد استفاده

6.تهیه چک لیست نظر دبیران نسبت به دانش آموزان

4 ماه قبل