جلسه اولیا و دبیران پایه دهم

جلسه اولیا با دبیران دروس دینی، ادبیات، عربی، هندسه، فیزیک، ریاضی، زبان انگلیسی، شیمی و زیست با هدف آشنایی بیشتر…

3 ماه قبل