نشان گرهای مهم سلامت روان

سلامت روان شامل شش بعد خودپذیری، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری. تسلط بر خود و محیط خود، هدف در زندگی…

4 ماه قبل

بهداشت روانی چیست؟

بهداشت روانی به تامین و حفظ سلامتی روانی فردی و اجتماعی گفته می شود، به گونه ای که فرد بتواند…

4 ماه قبل