تماس باما

شماره تلفن
021-123456789
آدرس ایمیل
info@kamal.sch.ir
آدرس دفتر
تهران - نارمک - خیابان سمنگان، خیابان شهید رمضانی
تلفن های دوره متوسطه دوم  تلفن های دوره متوسطه اول
 77261002 77031400
7726111677031479
7726111577031490
7726111477031510
 77261113 77031525
7726111277031536

مزایای مدرسه کمال:
مدرن
مستقل
صلاحیت دار
نتایج محور
حل مسئله
شفاف