دبیرستان غیر دولتی کمال دوره اول

نشانی: تهران ، نارمک ، خیابان سمنگان ، خیابان رمضانی زاده شماره ۱۳

تلفن ۷۷۰۳۱۴۷۹ - ۷۷۰۳۱۵۲۵ - ۷۷۰۳۱۵۳۶ - ۷۷۰۳۱۴۰۰ - ۷۷۰۳۱۴۹۰ ۷۷۰۳۱۵۱۰

تماس با مدیریت : ۰۹۰۱۶۰۶۳۸۶۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲

نمابر : ۷۷۲۶۱۰۰۱

پست الکترونیک : info@kamal.sch.ir

اینستاگرام : kamaml.sch.ir