خدمات مجتمع آموزشی کمال دوره اول
توجه به ابعاد مختلف و نیازهای سنی دانش آموز .

شناسایی ، هدایت و تقویت توانمندی های آموزشی ، پرورشی ، پژوهشی .

آموزش ، مشاوره ، پشتیبانی منظم بر اساس اصول علمی و آزموده شده طی فرآیند طولی تدوین شده از پایه ی هفتم تا دوازدهم .

تدوین نظام آموزشی و عمل بر اساس آن ضمن تکریم اولیای محترم و دانش آموزان عزیز .
logo

کلیه حقوق این سایت متعلق به مجتمع آموزشی کمال می باشد.

دبیرستان غیر دولتی کمال دوره اول

نشانی: تهران ، نارمک ، خیابان سمنگان ، خیابان رمضانی زاده شماره ۱۳

تلفن : 77031490 - 77031525 - 77031536 - 77031400 - 77031479 - 77031510

E-mai: info@kamal.sch.ir

ما را در اینستاگرام دنبال کنید : kamaml.sch.ir