از گذشته تا امروز


pic
سال ۱۳۳۵
pic
عکسی از دهه چهل
pic
شهید رجایی در کلاس
pic
آيت الله طالقاني و مهندس بازرگان در حياط دبيرستان
pic
عکسی از دهه ۶۰
pic
عکسی از دهه ۶۰
pic
سال نخست پس از انقلاب
pic
مرحوم حاج حسین شفیعی
pic
گروهی از فارغ التحصیلان دهه ۶۰ و مرحوم شفیعی