ثبت نام آزمون ورودی سال۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ به پایان رسید

ثبت نام آزمون ورودي همه ساله از بهمن ماه و در همين بخش از سايت آغاز ميگردد. شرايط ثبت نام در آزمون ورودي داشتن ميانگين ۱۹ در نيمسال اول و انضباط عالي ميباشد